HOME      

โครงการ ก่อสร้างโรงงานผลิตแซนด์วิซสำเร็จรูป
พร้อมรับประทาน จังหวัดชลบุรี

 


   
 

 
 

 รายละเอียดของโครงการ

ตั้งอยู่เลขที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด ดำเนินการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบวิศกรรมระบบประกอบอาคาร

งานก่อสร้างอาคารผลิตใหม่ทั้งหมด โดยมีงานเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการผลิตบางส่วน และงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารรวม

พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 20,050 ตร.ม.

 

 

| top | close |