โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
ตั้งอยู่ 64/1 หมู่ที่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เจ้าของโครงการ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

ผู้บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัย และ งานระบบปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค

 • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด รายละเอียดดังนี้

 • พื้นที่ของอาคารป้อมยาม 160 sq.m.
 • จำนวนที่จอดรถยนต์ภายนอกรวม 77 คัน
 • จำนวนที่จอดรถยนต์เพิ่มจากแนวเดิม 19 คัน (พื้นที่ 237.50 sq.m.)
 • จำนวนที่จอดรถยนต์เพิ่มบริเวณหลังป้อมยาม 19 คัน (รวมพื้นที่ถนน 410.9 sq.m)
 • รั้วโครงการยาว 103 m.
 • พื้นที่ก่อสร้างศาลพระภูมิ 70 sq.m.
 • งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 5 ชั้น

  • ชั้นที่ 1 : 348.- ตรม.
  • ชั้นที่ 2 : 348.- ตรม.
  • ชั้นที่ 3 : 348.- ตรม.
  • ชั้นที่ 4 : 348.- ตรม.
  • ชั้นที่ 5 : 348.- ตรม.

  รวมพื้นที่ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประมาณ 1,800 .- ตรม.

| top | close | home |