โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (Hangar)
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (Hangar)

เจ้าของโครงการ  บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด

ผู้บริหารโครงการ และควบคุมงานงานก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ,ระบบสุขาภิบาล ,ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

  • ชั้นที่ 1 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3 ,648 ตรม.
  • ชั้นที่ 2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 888 ตรม.
  • ชั้นที่ 3 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 888 ตรม.

รวมพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5 ,424 ตรม.

| top | close | home |