โครงการ ก่อสร้าง อาคารสำนักงานกรุงไทยการไฟฟ้า
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ก่อสร้าง อาคารสำนักงานกรุงไทยการไฟฟ้า
ตั้งอยู่ 1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เจ้าของโครงการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ผู้บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัย และ งานระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กรุงไทยการไฟฟ้า งานก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,000 ตร.ม.

| top | close | home |