โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
และอาคารอำนวยการชั้น 1, 2 และชั้น 3
สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 และอาคารอำนวยการชั้น 1, 2 และชั้น 3 สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตั้งอยู่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เจ้าของโครงการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้บริหารโครงการ และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความประสงค์ที่จะจัดหาที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 และอาคารอำนวยการชั้น 1, 2, 3 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย งานก่อสร้างงานโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค

รายละเอียดของพื้นที่ของอาคาร

  • พื้นที่ใช้สอย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,154 ตร.ม.
  • อาคารอำนวยการ ชั้น 1-3 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,256 ตร.ม.
  • งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร ทั้ง 2 อาคาร 21 ตร.ม.

ขอบเขตของงานประกอบด้วย

  • ปรับปรุงพื้นที่ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการอาหาร
  • ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ Cooking Lab,Bakery Lab, Coffee & Beverage
  • และห้องปฏิบัติการเคมีและเกษตร และยานยนต์ พร้อมปรับปรุงโถงทางเดินโดยรอบ
  • และพื้นที่ส่วนบริการด้านหลังอาคารซึ่งแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วนติดตั้งอุปกรณ์งาน
  • ระบบต่างๆ เช่น CDU, Boiler, Water Tank, Exhaust Blower เป็นต้น

| top | close | home |