โครงการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (PIM.AIR)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตั้งอยู่ ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นงานก่อสร้างดัดแปลงอาคารบริเวณ ชั้น M ของอาคาร CPALL ACADEMY

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แห่งนี้ดำเนินการบริหารโครงการโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์การเรียนการสอน สำหรับคณะธุรกิจการบินของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติ แบบเสมือนจริง

| top | close | home |