โครงการ ก่อสร้าง Silo โรงงานน้ำตาลราชบุรี
(ฤดูกาล 2558)
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ก่อสร้าง Silo โรงงานน้ำตาลราชบุรี ( ฤดูกาล 2558 )
ตั้งอยู่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

ผู้บริหารโครงการ และควบคุมงานงานก่อสร้าง

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

  • งานติดตั้งระบบ Dryer
  • งานติดตั้งระบบ Conditioning Silo
  • งานติดตั้งระบบ Packing room (ระบบบรรจุน้ำตาล)
  • งานติดตั้งระบบ Conveyor Belt (ระบบลำเลียงน้ำตาล)
  • งานก่อสร้างอาคาร Conditioning Silo
  • งานก่อสร้างอาคาร Dryer

| top | close | home |