โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานธาราพัฒนาการ
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานธาราพัฒนาการ
ตั้งอยู่ ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร, งานภูมิสถาปัตย์, งานกระจกอลูมิเนียม และ Curtain Wall และงานตกแต่งภายใน

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานธาราพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ 40 กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ใช้รูปแบบการปรับปรุงอาคารเดิม อันจะประกอบด้วยหมวดงานปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกับรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของอาคารสำนักงาน และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และเพื่อรองรับการขยายองค์กร ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้สอดรับกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิก แบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) ที่วางเป้าหมายในการขยาย-กระจายสินค้าจากไทยไปทั่วภูมิภาคอาเซียน

| top | close | home |