โครงการ Terminal 21 Korat
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ก่อสร้าง Terminal 21 Korat
ตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารโครงการ และควบคุมงานงานก่อสร้าง
งานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

  • พื้นที่รวมอาคาร 200,000 ตร.ม. (ช้อปปิ้งมอลล์ 7 ชั้น)
  • พื้นที่ในส่วนให้เช่า 70,000 ตร.ม.
  • พื้นที่จอดรถยนต์ 2,500 คัน / รถจักรยานยนต์ 1.800 คัน

| top | close | home |