เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของ Lighting fixture ที่ไม่ควรมองข้าม ดย คุณทายาท ประมวล
Sheet No. : TR-IN-01 
   February 08 

 

โดยปรกติในงานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานสถาปัตยกรรม หรือตกแต่งภายในจะเป็นคนละชุดกับผู้รับเหมางานวิศวกรรมระบบ โดยเฉพาะการจ้างผู้รับเหมาช่วงงานวิศวกรรมระบบ จึงเป็นเรื่องปรกติและเกิดขึ้นบ่อยๆ ที่ผู้รับเหมางานสถาปัตยฯ กับผู้รับเหมางานวิศวกรรมระบบไม่ประสานงานกันอย่างละเอียดในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบฝ้าเพดาน ซึ่งการ combined shop drawing อย่างเดียวเป็นการแสดงถึงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น เพื่อให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบพิจารณาความเหมาะสม แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือ การขึ้นโครงเคร่าฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ โดยไม่หลบอุปกรณ์งานระบบ เมื่อผู้รับเหมางานวิศวกรรมระบบจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จึงต้องตัดโครงเคร่าบางส่วนออก ซึ่งอาจจะตัดทั้งโครงเคร่าหลักหรือโครงเคร่าซอย ปัญหาคือจะทำให้เสียระดับฝ้าเพดานเป็นจุดๆ

   
ลักษณะฝ้าเพดานที่ถูกตัดโครงเคร่า ทำให้ระดับฝ้าตกเป็นแบบท้องช้าง

 

แนวทางปฏิบัติที่ควรทำคือ แจ้งผู้รับเหมาวิศวกรรมระบบนำระยะของอุปกรณ์ต่างๆ ตาม shop drawing มา mark ลงบนพื้น หากมีจำนวนมากตามพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้ทำจุด start ของการติดตั้งไว้ เพื่อให้ผู้รับเหมางานสถาปัตยฯ หรืองานตกแต่งฯ ติดตั้งโครงเคร่าหลบให้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขภายหลัง เพราะหากเป็นฝ้าเพดานสูงๆ จะเป็น defect ที่ทำการแก้ไขลำบากมาก...ครับ ทั้งในเรื่องการตั้งนั่งร้านในการเสริมโครงเคร่าฝ้า แก้ไขงานฝ้า และอื่นๆ

สำหรับผู้ควบคุมงานควรแจ้งให้ผู้รับเหมาทั้งงานสถาปัตยกรรม / งานตกแต่งภายใน และงานวิศวกรรมระบบทราบหลักการดังกล่าวนี้ตั้งแต่เริ่มงาน...จะเป็นผลดียิ่ง
 
     
   
Lighting-fixture ในบริเวณดังกล่าว

 

Top  | มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นสามารถเข้าไป post ที่ web board