ที่รองรับท่อแก๊สในโรงงานและโรงพยาบาล
Sheet No. : TR-ME-02
   August 08 

 

การติดตั้งท่อแก๊ส

การติดตั้งท่อแก๊สในโรงงานและโรงพยาบาล รวมทั้งห้อง Laboratory จำเป็นต้องมีที่รองรับท่อ (Pipe Support) ในการยึดท่อเข้ากับที่รองรับท่อควรมีวัสดุรองรับดังรูป เพื่อมิให้ผิวท่อเกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะท่อทองแดง, ท่อพีวีซี และท่อประเภทอื่นๆ หรืออีกวิธีหนึ่ง ตรงบริเวณที่ยึดท่อกับ Support ให้ผู้รับเหมาสวมท่อดังกล่าวด้วยปลอกสายยางแบบใส แล้วยึดค่อยรัดท่อกับ Support ก็ได้

 

ดังนั้นก่อนให้ผู้รับเหมาทำการติดตั้งควรประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมาเพื่อสรุปแนวทางและวัสดุให้ชัดเจนก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

 

Top  |มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นสามารถเข้าไป post ที่ web board

 

  ข้อควรระวังในการเตรียม X - Ray รอยเชื่อมสำหรับท่อในงานอุตสาหกรรม
โดย คุณวิโรจน์ โรจนวิสูตร
Sheet No. : TR-ME-01 
   January 08 

ในโครงการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท จะกำหนดให้มีการทดสอบรอยเชื่อมท่อต่างๆ โดยวิธีการ X-Ray และดำเนินการโดยบริษัทที่สาม (3rd Party) ตัวอย่างท่อในระบบต่างๆ ได้แก่ ท่อส่งน้ำมัน, ท่ออากาศอัด ฯลฯ ซึ่งมีความดันสูง ในการนี้ช่างเชื่อมจะต้องทำการเชื่อมให้รอยเชื่อมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลที่กำหนดในรายละเอียดประกอบแบบ (Specification) รวมทั้งตัวช่างเชื่อมเองจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรอง (Certificate) จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ท่อที่ผ่านการเชื่อมจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยทั่วไปจะไม่สามารถผ่านการตรวจสอบได้ ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) การเชื่อมท่อที่ต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีการ X-Ray จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ G.T.A.W. (Gas Tunsten Arc Welding) Code ASME Section IX 1992 เท่านั้น หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “การเชื่อมอาร์กอนแบบยัดไส้และลาดหน้า” (เหมือนก๊วยเตี๋ยวเลยนะครับ) ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานต้องสั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาจัดส่งขั้นตอนปฏิบัติงานรวมทั้งใบประกาศนียบัตรรับรองของช่างเชื่อมมาให้พิจารณาเพื่ออนุมัติก่อนการเชื่อมท่อดังกล่าว

พร้อมกันนี้ได้แนบตัวอย่างขั้นตอนปฏิบัติงานของการเชื่อมตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อพวกเราจะได้ทำการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 

Top  | มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นสามารถเข้าไป post ที่ web board